Anmälan till KOMO
De fält som är markerade med en * är obligatoriska, alltså som du måste fylla i för att vi skall godta din anmälan.
Endast dina officiella personuppgifter får anges. Inga smeknamn etc. får anges.
 1. ÅÅMMDD-NNNN
 2. Klubb
 3. A,B,C
 4. Förnamn Efternamn
 5. Adress
 6. Postnummer
 7. Postadress
 8. S,DK,N,D
 9. Tele
 10. rally@förare.se
 11. Förnamn Efternamn
 12. Klubb
 13. ÅÅMMDD-NNNN
 14. A,B,C,Kartläsare,Co-driver
 15. Adress kartläsare
 16. Postnummer kartläsare
 17. Postadress
 18. S,DK,N,D
 19. Tele
 20. rally@co-driver.se
 21. Bil
 22. Modell
 23. ÅÅÅÅ
 24. 0000
 25. Ja/Nej
 26. Registreringsnummer
 27. Vagnbog
 28. Homologeringshandling
 29. Forsäkringsbolag
 30. Forsäkringsnummer
 31. Chassisnr
 32. Regnr. Prolog
 33. Regnr. Servicebil
 34. Annat
 35. Välj
 36. Klass
 37.  


:: PHP FormMail Generator ::